Przetarg ofertowy na lokal mieszkalny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

Szczegóły przetargu dostępne tutaj