Ogłoszenie przetargów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie
ul. M. Kopernika 5a w Żninie
ogłasza pisemne przetargi ofertowe na wykonanie:

Prac remontowych 2017 roku:

Czytaj więcej

Święta

Wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku

życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie

 

 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków

Informacja
o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
odbytym w dniach 21, 22, 23, 24 czerwca 2016 roku Czytaj więcej