Harmonogram Walnego Zebrania Członków SM w Żninie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie informuje,
że w dniach 17.06 – 19.06 oraz 24.06 br. odbędzie się Walne Zebranie Członków SM.

Szczegółowy harmonogram dostępny tutaj.