Informacja

IMG_2225_01Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie odbytym w dniach 22, 23, 24, 25 czerwca 2015 roku

Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu:

liczba członków na częściach Walnego:

 części Walnego
 uprawnionych  obecnych %
z dnia 22.06.2015 r. 266 26 9,77
z dnia 23.06.2015 r. 262  19 7,25
z dnia 24.06.2015 r. 284 20 7,04
z dnia 25.06.2015 r.  278 25 8,99
razem:      1090  90 8,25

 

Ponadto łącznie w Zebraniach uczestniczyło 15 mieszkańców nie będących członkami.

Frekwencja na poprzednich Zebraniach wynosiła:
⇒ Walne Zgromadzenie 24-27.06.2013 r.
uprawnionych: 1163, obecnych: 108 (9,29%)

⇒ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 02-03.12.2013 r.
uprawnionych: 1149, obecnych: 55 (4,79%)

⇒ Walne Zgromadzenie 23-26.06.2014 r.
uprawnionych: 1121, obecnych: 73 (6,50%)

 

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu i łączna liczba głosów:

uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za 2014 rok
suma głosów:    „za” – 82    „przeciw” – 0

uchwała nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za 2014 rok
suma głosów:    „za” – 84    „przeciw” – 0

uchwała nr 3/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
suma głosów:
Kazimierz Jańczak         „za” – 85    „przeciw” – 0
Zdzisław Goliński           „za” – 84    „przeciw” – 1
Ireneusz Starczewski    „za” – 80    „przeciw” – 2

uchwała nr 4/2015 w sprawie uchwalenia planu działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie na rok 2015
suma głosów:    „za” – 84    „przeciw” – 0

uchwała nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok
suma głosów:    „za” – 82    „przeciw” – 0

uchwała nr 6/2015 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2014 rok
suma głosów:    „za” – 79    „przeciw” – 1

uchwała nr 7/2015 w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań remontowych
suma głosów:    „za” – 78    „przeciw” – 2

uchwała nr 8/2015 w sprawie zmiany Statutu
suma głosów:    „za” – 63    „przeciw” – 9

uchwała nr 9/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
suma głosów:    „za” – 71    „przeciw” – 2

uchwała nr 10/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków na 2015 rok przedłożonych przez Komisję Wnioskową Walnego Zgromadzenia Członków
suma głosów:    „za” – 77    „przeciw” – 0