Ogłoszenie przetargów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie
ul. M. Kopernika 5a w Żninie
ogłasza pisemne przetargi ofertowe na wykonanie:

Prac remontowych 2017 roku:

Czytaj więcej

Święta

Wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku

życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie

 

 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków

Informacja
o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
odbytym w dniach 21, 22, 23, 24 czerwca 2016 roku Czytaj więcej

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Żnin, dnia 03 marca 2016 roku

 

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie, ul. Kopernika 5a, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ulicy Kopernika 5a w Żninie, składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 138,97 m2

Czytaj więcej

UCHWAŁA NR 40/2015

UCHWAŁA NR 40/2015

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie

podjęta w dniu 07 grudnia 2015 r.

 

w sprawie:              

zatwierdzenia podwyżki wysokości opłaty niezależnej od Spółdzielni – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych w Żninie

Czytaj więcej