Organy

 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza – jest organem kontrolnym i nadzorczym. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą następujące osoby:
  • Marcin Komasiński – Przewodniczący
  • Mieczysław Piekarski – Z-ca Przewodniczącego
  • Anita Kasprowiak – Sekretarz
  • Maria Ostrowska – Członek
  • Alicja Wodyńska – Członek
  • Grzegorz Berdysz – Członek
  • Adam Fojutowski – Członek
  • Stanisław Kogut – Członek
  • Zdzisław Sarnowski – Członek
  • Józef Wesołowski – Członek
  • Andrzej Wilhelm – Członek
  • Zdzisław Kawka – Członek

  Struktura Rady Nadzorczej:

  1. Prezydium
   • Przewodniczący Rady,
   • Zastępca Przewodniczącego,
   • Sekretarz,
   • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i
   • Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
  2. Komisja Rewizyjna
   • Józef Wesołowski – Przewodniczący
   • Alicja Wodyńska – Członek
   • Maria Ostrowska – Członek
   • Adam Fojutowski – Członek
  3. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
   • Grzegorz Berdysz – Przewodniczący
   • Andrzej Wilhelm – Członek
   • Stanisław Kogut – Członek
   • Zdzisław Sarnowski – Członek
   • Zdzisław Kawka – Członek
 3. Zarząd – jest organem, którego zadaniem jest kierowanie działalnością Spółdzielni i reprezentowanie jej na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
  • Kazimierz Jańczak – Prezes
  • Ireneusz Starczewski – Z-ca Prezesa
  • Henryk Ziętek – Członek