Organy

 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza – jest organem kontrolnym i nadzorczym. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą następujące osoby:
  • Marcin Komasiński    – Przewodniczący
  • Mieczysław Piekarski    – Z-ca Przewodniczącego
  • Anita Kasprowiak    – Sekretarz
  • Maria Ostrowska    – Członek
  • Alicja Wodyńska    – Członek
  • Grzegorz Berdysz    – Członek
  • Adam Fojutowski    – Członek
  • Stanisław Kogut    – Członek
  • Zdzisław Sarnowski    – Członek
  • Józef Wesołowski    – Członek
  • Andrzej Wilhelm    – Członek

  Struktura Rady Nadzorczej:

  1. Prezydium
   • Przewodniczący Rady,
   • Zastępca Przewodniczącego,
   • Sekretarz,
   • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i
   • Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
  2. Komisja Rewizyjna
   • Józef Wesołowski    – Przewodniczący
   • Alicja Wodyńska    – Członek
   • Maria Ostrowska    – Członek
   • Adam Fojutowski    – Członek
  3. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
   • Grzegorz Berdysz     – Przewodniczący
   • Andrzej Wilhelm    – Członek
   • Stanisław Kogut    – Członek
   • Zdzisław Sarnowski    – Członek
 3. Zarząd – jest organem, którego zadaniem jest kierowanie działalnością Spółdzielni i reprezentowanie jej na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
  • Kazimierz Jańczak – Prezes
  • Zdzisław Goliński – Z-ca Prezesa
  • Ireneusz Starczewski – Członek