Ogłoszenie przetargów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie
ul. M. Kopernika 5a w Żninie
ogłasza pisemne przetargi ofertowe na wykonanie:

Prac remontowych 2017 roku:

  1. prace termomodernizacyjne – docieplenie elewacji budynków
  2. prace malarskie – malowanie klatek schodowych
  3. prace dekarskie – krycie dachów 1x papą termozgrzewalną starych dachów, konserwacja powierzchni dachowych oraz całoroczna obsługa zgłoszonych usterek
  4. prace remontowo-budowlane: remont balkonów polegający na wymianie posadzki cementowej wraz z opierzeniem i izolacją płyt, wymiana tynków zewnętrznych;
  5. prace remontowo-budowlane: wymiana tynków zewnętrznych z opierzeniem, kominów wentylacyjnych budynków wielorodzinnych;
  6. prace ślusarskie – wykonanie nowych pochwytów schodowych wewnątrz budynków
  7. przeglądy kominiarskie

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wykonanie poszczególnych prac remontowych oraz szczegółowe informacje, można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym od  dnia 24 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać do dnia 5 maja do godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 a.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 12-tej i po ich rozpatrzeniu zawiadomimy wybranych oferentów o podjęciu współpracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.