Ogłoszenie

W związku z nieobecnością niektórych lokatorów podczas przeglądu instalacji gazowej w poszczególnych mieszkaniach zawiadamiamy, że został wyznaczony dodatkowy termin obowiązkowego przeglądu w dniach 29-30 czerwca 2015 roku. Informacje o terminie przeglądu zostaną przesłane do każdego mieszkania indywidualnie.