Przeprowadzone przetargi na prace remontowe

Informacja
o przeprowadzonych przetargach na prace remontowe
planowane do wykonania w roku 2015

    Plan rzeczowy na wykonanie prac remontowych został zatwierdzony Uchwałą nr 4/2015 z dnia 27.03.2015r. Rady Nadzorczej.

Plan rzeczowy przewiduje wydatkowanie na rok 2015 – kwoty 1.063.000zł.

                Ogłoszenie o przetargu na pełen zakres planowanych prac remontowych został ogłoszony w tygodniku „Pałuki” .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpiło w dniach 25 maja oraz 15 czerwca br..

Na poszczególne prace remontowe wybrani zostali następujący wykonawcy:
1.    Prace blacharsko – dekarskie:
        Probud S.C. Grzegorz Moch. Paweł Piotrowski z Gniezna

2.   Prace dociepleniowe:

⇒Żytnia 3 – Usługi Ogólnobudowlane Marian i Piotr Siwak

⇒Żytnia 2 – Zakład Ogólnobudowlany HATTERM sp. z o.o Aleksandrów Kujawski,

⇒W. Pieniężnej 23 – PHUR Sebastian Sudak Wyręba,

⇒Słoneczna 32 – PHUR Sebastian Sudak Wyręba,

⇒M. Konopnickiej 2b w Gąsawie – PHUR Sebastian Sudak Wyręba,

3. Prace malarskie – malowanie klatek:
     Prace zaplanowane na 5 budynkach  (Browarowa 9, W.P. 25, 27, 29, Rogowo ) wykona
     PHUR   Sebastian Sudak Wyręba

 4.  Prace drogowe – remont parkingu i chodników
       Wykonawcą został – Zakład Remontowo – budowlany Stanisław Ziółkowski

5.  Malowanie elewacji Kopernika 8 i Browarowa 5  wraz z remontem balkonów:
      Komisja unieważniła przetarg – za wysoka oferowana cena w stosunku do zaplanowanych kosztów.

6. Remont kominów – wymiana tynków i opierzeń komina:
      Wykonawcą zostało PPHU „Termes” Remigiusz Teodorczyk.

7. Przeglądy kominiarskie:
     Wykonawcą został – Zakład kominiarski Józef Ganzera

Komisja wybierając w/w oferty kierowała się zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej o przeprowadzeniu przetargów.