Przetargi ofertowe na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie ogłasza pisemne przetargi ofertowe na wykonanie prac remontowych 2020 roku:

  1. prace termomodernizacyjne – docieplenie elewacji budynku w Rogowie
  2. prace elewacyjne – naprawa starych tynków, wykonanie tynku szlachetnego z kolorem budynku przy ulicy Piwnej 3
  3. prace malarskie – malowanie klatek schodowych

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wykonanie poszczególnych prac remontowych oraz szczegółowe informacje, można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym od  dnia 25 maja 2020 r. lub na stronie internetowej smznin.pl.

Oferty należy składać do dnia 09 czerwca 2020 r. do godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 a.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2020 r. o godz. 10-tej i po ich rozpatrzeniu zawiadomimy wybranych oferentów o podjęciu współpracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacje można pobrać klikając poniżej:
SPECYFIKACJA – front Rogowo
SPECYFIKACJA – elewacje Piwna 3
SPECYFIKACJA – malowanie klatek 2020