Święta

Wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku

życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie