Walne Zgromadzenie Członków

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie zwołuje

 

na dzień 22 czerwca 2015 r. o godz. 17.00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy
Browarowej 1, 2, 3, 5, 7, 9 i Aliantów 14

 

na dzień 23 czerwca 2015 r. o godz. 17.00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy
W. Pieniężnej 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, Słonecznej 32, 34
i Niedziałkowskiego 2-2e, 4-4b oraz w Rogowie, Gąsawie i Biskupinie

 

na dzień 24 czerwca 2015 r. o godz. 17.00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy
Żytniej 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz Piwnej 1, 3, 5

 

na dzień 25 czerwca 2015 r. o godz. 17.00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie
w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy
Kopernika 2, 3, 4, 6, 8 oraz Spółdzielczej

 

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie