Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie zwołuje

na dzień 12 czerwca 2018 r. o godz.17:00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy Kopernika 2, 3, 4, 6, 8 oraz Spółdzielczej

na dzień 13 czerwca 2018 r. o godz 17:00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy Żytniej 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz Piwnej 1, 3, 5

na dzień 14 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy W. Pieniężnej 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, Słonecznej 32, 34 i Niedziałkowskiego 2-2e, 4-4b oraz w Rogowie, Gąsawie i Biskupinie

na dzień 15 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie przy ulicy Kopernika 5a Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie w części obejmującej członków zamieszkałych w budynkach tut. Spółdzielni znajdujących się przy ulicy Browarowej 1, 2, 3, 5, 7 i 9 oraz Aliantów 14

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie

 

Pobierz zawiadomienie o walnym zgromadzeniu członków