Kalendarium

 1. 04 września 1961 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie naszej Spółdzielni, która powstała z inicjatywy żnińskich zakładów pracy : Żnińskiej Fabryki Maszyn (Żefam), Zakład Muzyczny (Spomasz), PSS-Społem, POM, PZGS, GS-Zachód, PKS, Poczta.
  • W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostali wybrani:
   • Tadeusz Bursztyński – Przewodniczący Rady
   • Adam Gadziński – V-ce Przewodniczący Rady
   • Halina Pencerzyńska – Sekretarz
   • Kazimierz Widziński – Członek
   • Kazimierz Szwarz – Członek
   • Stanisław Kruzel – Członek
  • Rada Nadzorcza powołała Zarząd w składzie:
   • Edmund Wesołowski – Prezes
   • Anna Pietrasiak – Z-ca Prezesa
   • Mieczysław Taraska – Członek
  • Na zebraniu tym przyjęty został Statut Spółdzielni.
  • Przyjęto, że Spółdzielnia będzie występować pod nazwą „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie”. Ta nazwa obowiązywała do 17 listopada 1966 roku, w którym to roku przyjęto nazwę „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie”.
  • Siedziba Spółdzielni mieściła się przy ul. Kościelnej 1 ( 700-lecia).
 2. 12.1964 roku oddano pod zasiedlenie pierwszy budynek 18 rodzinny – obecnie przy ul. Spółdzielczej 1.
 3. 09.1964 roku – oddano pod zasiedlenie drugi budynek 18 rodzinny – obecnie przy ul. Spółdzielczej 2.
 4. 04.1968 roku – oddano pod zasiedlenie trzeci budynek 25 rodzinny – obecnie przy ul. Spółdzielczej 3.
 5. 18.1971 roku – przeniesiono siedzibę do lokalu przy ul. Spółdzielczej 2/1, gdzie jako etatowym pierwszym pracownikiem administracji Spółdzielni została zatrudniona Pani Maria Zaborowska.
 6. 12.1972 roku – oddano pod zasiedlenie 75 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 8.
 7. 01.1973 roku – Rada Nadzorcza w miejsce Pani Anny Pietrasiak na członka Zarządu powołała Eugeniusza Jasińskiego, zarazem Kierownika Spółdzielni. Skład Zarządu: Edmund Wesołowski – Prezes Zarządu, Eugeniusz Jasiński – Członek Zarządu jednocześnie Kierownik Spółdzielni, Mieczysław Taraska – Członek Zarządu.
 8. 02.1973 roku – oddano pod zasiedlenie 75 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 6.
 9. 06.1973 roku – oddano pod zasiedlenie 75 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 4.
 10. 30.10.1973 roku – przeniesiono siedzibę do lokalu przy ul. Kopernika 5.
 11. 06.1974 roku – pod patronatem ZMS (Związek Młodzieży Socjalistycznej), oddano pod zasiedlenie 60 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 2.
 12. 03.1975 roku – oddano do użytku biurowiec wraz częścią usługowo- handlową, w której znajdowała się restauracja „Słoneczko” oraz sklep spożywczy.
 13. 11.1975 roku – Spółdzielnia przejęła wybudowany przez „Żefam” wspólnie z Urzędem Miejskim 30 rodzinny budynek przy ul. Kopernika 3.
 14. 06.1976 roku – zmienił się obszar działania Spółdzielni na Żnin i gminę Rogowo.
 15. 01.1980 roku – oddano do użytku 50 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 3.
 16. 06.1980 roku – oddano pod zasiedlenie 50 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 5.
 17. 11.1980 roku – Rada Nadzorcza w miejsce Pana Eugeniusza Jasińskiego na członka Zarządu powołała Henryka Lutomskiego, zarazem Kierownika Spółdzielni.
 18. 06.1981 roku – oddano pod zasiedlenie 50 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 7.
 19. 12.1981 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. W. Pieniężnej 27.
 20. 01.1982 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. W. Pieniężnej 29.
 21. 02.1982 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. W. Pieniężnej 31.
 22. 05.1982 roku – zmienił się obszar działania Spółdzielni na Żnin, gminę Rogowo i gminę Gąsawa.
 23. 12.1982 roku – po śmierci Prezesa Edmunda Wesołowskiego, Rada Nadzorcza na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Kazimierza Jańczaka.
  • Skład Zarządu: Kazimierz Jańczak – Prezes Zarządu, Henryk Lutomski – Zastępca Prezesa Zarządu, jednocześnie Kierownik Spółdzielni, Mieczysław Taraska – Członek Zarządu.
 24. 12.1982 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny w Rogowie.
 25. 12.1982 roku – oddano pod zasiedlenie 45 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 2.
 26. 12.1982 roku – zakupiono od „Spomaszu” 3 budynki 18 rodzinne przy ul. W. Pieniężnej 21, 23, 25.
 27. 01.1983 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny w Biskupinie.
 28. 11.1983 roku – oddano pod zasiedlenie 80 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 1.
 29. 12.1983 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny w Gąsawie.
 30. 12.1983 roku – oddano pod zasiedlenie 45 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 9.
 31. 03.1984 roku – oddano pod zasiedlenie 27 rodzinny budynek mieszkalny w Gąsawie.
 32. 09.1984 roku – po rezygnacji z pełnienia funkcji Z-cy Prezesa i kierownika Spółdzielni Henryka Lutomskiego, Rada Nadzorcza powołała Zdzisława Golińskiego na to stanowisko.
 33. 09.1986 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Słonecznej 34.
 34. 12.1986 roku – oddano pod zasiedlenie 18 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Słonecznej 32.
 35. 12.1987 roku – oddano pod zasiedlenie 30 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Aliantów 14.
 36. 11.1988 roku – oddano pod zasiedlenie 45 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 2.
 37. 12.1988 roku – oddano pod zasiedlenie 45 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Piwnej 1.
 38. 06.1989 rok – oddano pod zasiedlenie 30 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 4.
 39. 11.1989 roku – oddano pod zasiedlenie 30 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 6.
 40. 10.1990 roku – oddano pod zasiedlenie 25 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 10.
 41. 11.1990 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 8.
 42. 05.1991 roku – oddano pod zasiedlenie 50 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 5.
 43. 08.1991 roku – oddano pod zasiedlenie 30 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Żytniej 3.
 44. 12.1991 roku – oddano pod zasiedlenie 52 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Piwnej 5.
 45. 04.1992 roku – oddano pod zasiedlenie 30 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. W. Pieniężnej 37.
 46. 01.1993 roku – oddano pod zasiedlenie 40 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Piwnej 3.
 47. 07.1994 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 2.
 48. 10.1995 roku – oddano pod zasiedlenie 15 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 2a.
 49. 05.1997 roku – oddano do użytku 11 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 2b.
 50. 08.1997 roku – oddano do użytku 8 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 2c.
 51. 06.1998 roku – oddano pod zasiedlenie 8 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 2d.
 52. 02.1999 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 2e.
 53. 12.2000 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 4.
 54. 08.2001 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 4a.
 55. 11.2001 roku – oddano pod zasiedlenie 12 rodzinny budynek mieszkalny przy ul. Niedziałkowskiego 4b.
 56. 10.2002 roku – Rada Nadzorcza z funkcji Członka Zarządu odwołała Pana Mieczysława Taraskę.
 57. 03.2003 roku – na funkcją Członka Zarządu Rada Nadzorcza powołała Pana Ireneusza Starczewskiego.
 58. Od 03.2003 roku do 12.2017 roku Zarząd Spółdzielni działał w składzie :
  • Kazimierz Jańczak – Prezes Zarządu,
  • Zdzisław Goliński – Z-ca Prezesa Zarządu, Kierownik Spółdzielni,
  • Ireneusz Starczewski – Członek Zarządu.
 59. 12.2017 roku – z funkcji Z-cy Prezesa Zarządu i stanowiska Kierownika Spółdzielni zrezygnował Zdzisław Goliński w związku z przejściem na emeryturę.
 60. 01.2018 roku – Rada Nadzorcza wybrała na Członka Zarządu Henryka Ziętka, który zajmuje również stanowisko Głównego księgowego. Funkcję Z-cy Prezesa Zarządu objął Ireneusz Starczewski.
 61. 01.2018 roku – Zarząd Spółdzielni zatrudnił na stanowisko Kierownika Spółdzielni Piotra Murawskiego.