Walne Zebranie

1. Harmonogram

2. Porządek obrad

3. Wzór karty zgłoszenia na członka Rady Nadzorczej

4. Zawiadomienie cz. I

5. Zawiadomienie cz. II

6. Zawiadomienie cz. III

7. Zawiadomienie cz. IV

8. Bilans 2021

9. Inf. dodatkowa do bilansu 2021

10. Plan działania na 2022

11. Rachunek zysków i strat 2021

12. Sprawozdanie RN za 2021

13. Sprawozdanie Zarządu za 2021

14. Uchwała nr 1

15. Uchwała nr 2

16. Uchwała nr 3

17. Uchwała nr 4

18. Uchwała nr 5

19. Uchwała nr 6

20. Uchwała nr 7

21. Uchwała nr 8

22. Uchwała nr 9