Walne Zebranie

1. Bilans 2020

2. Inf. dodatkowa do bilansu 2020

3. Instrukcja do głosowania

4. Karta do głosowania

5. Rach. zysków i strat 2020

6. Sprawozdanie RN

7. Sprawozdanie Zarządu

8. Statut – 2021

9. Uchwała Nr 1

10. Uchwała Nr 2

11. Uchwała Nr 3

12. Uchwała Nr 4

13. Uchwała Nr 5

14. Zawiadomienie

Dokumenty po Walnym Zebraniu 2021:

1. Informacja o wynikach głosowania

2. Protokół komisji skrutacyjnej

3. Uchwała nr 1

4. Uchwała nr 2

5. Uchwała nr 3

6. Uchwała nr 4

7. Uchwała nr 5