Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie zawiadamia, iż wydał zarządzenie o podjęciu w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie niezbędnych uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za rok 2019
2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za rok 2019
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za rok 2019
4. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie za rok 2019

Głosowanie nad w/w uchwałami odbędzie się w dniach 28 i 29 września 2020 r. Szczegółowe informacje o przedmiotowym korespondencyjnym głosowaniu zostaną dostarczone Członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych.

W załącznikach dokumenty do wglądu:
Sprawozdanie Zarządu za 2019
Sprawozdanie RN za 2019
Bilans 2019
Rach. zysków i strat
Uchwała Nr 1
Uchwała Nr 2
Uchwała Nr 3
Uchwała Nr 4
Zawiadomienie
Instrukcja głosowania
Karta do głosowania