Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Zabierane będą meble, zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odpady prosimy wystawiać w dzień poprzedzający zbiórkę na wymienionych poniżej ulicach.

Zbiórka na ulicach: Żytniej, Browarowej, Wandy Pieniężnej, Piwnej, Kopernika, Słonecznej, Niedziałkowskiego oraz Aliantów odbędzie się
20 marca 2021 r. (sobota).
Prosimy wystawiać odpady przy kontenerze dzień wcześniej,
19 marca w piątek.

Natomiast zbiórka na ulicy Spółdzielczej odbędzie się
27 marca 2021 r. (sobota).
Prosimy wystawiać odpady przy kontenerze dzień wcześniej,
26 marca w piątek.