KOMUNIKAT

Informujemy, że wejście do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żninie możliwe jest w maseczce zasłaniającej nos i usta
oraz po dezynfekcji rąk.
W sprawach niewymagających wizyty w naszej Spółdzielni zachęcamy
do kontaktu telefonicznego, e-mailowego i listownego:
1. telefoniczny:
Sekretariat: 52 30 20 572
Prezes: 509 023 327
Kierownik: 509 023 325
Specjalista ds. GZM: 509 023 326
oraz za pomocą:
2. poczty elektronicznej: sekretariat@smznin.pl
3. listownie poprzez „Pocztę Polską”
4. skrzynki kontaktowej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych.