Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie zawiadamia, iż wydał zarządzenie o podjęciu w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie niezbędnych uchwał w sprawach: Czytaj więcej

Komunikat

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie obsługuje zainteresowanych w trybie standardowym tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500.

Jednocześnie prosimy o bezwzględne stosowanie nakazu zakrywania  ust, nosa i dezynfekcji rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Dziękujemy
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie.